משאבים

לימוד מדעים בישראל:

  • תוכנית אודיסיאה
  • תוכנית אלפא
  • מכון דוידסון
  • לימודי STEM בטכניון
  • לימודי STEM באיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות

  מידע על מסלול ההתקדמות של STEM  בישראל:

  • מידע על מסלול ההתקדמות בSTEM (אנגלית)
  • סקר על נשים בהיי-טק בישראל
  • דוח על פעולות הממשלה להגדיל את אחוז הנשים בהייטק
  • הפער המגדרי בין גברים לנשים בSTEM בישראל

  תוכניות קיץ וקייטנות הקשורות לSTEM בישראל

  • קייטנות אוניברסיטת תל אביב
  • קייטנה של טל מייקרס
  • קייטנת BIG IDEA

  משאבים באינטרנט ללימודי STEM:

  • אקדמיית קהאן
  • MIT קורסים פתוחים (אנגלית)
  • STEM ווילאג' (אנגלית)

לחוויית מדעים