לנינה היה יום נפלא…זה ברור לי כי היא לא הפסיקה לדבר מהרגע שנכנסה לרכב – וזה בחיים לא קורה!